Copyright Jukebox Specialist

Copyright Jukebox Specialist

Alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op deze site (www.jukeboxspecialist.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft berusten bij Jukeboxspecialist Harold Hoetink. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Jukeboxspecialist Harold Hoetink of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de documenten niet veranderd worden, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: Jukeboxspecialist Harold Hoetink.

Jukebox specialist